Jako trener prowadzę następujące warsztaty:

Szkolenia dla nauczycieli


Alternatywne metody pracy z ciałem i umysłem z wykorzystaniem elementów choreoterapii


Terapia przez ruch dzieci i młodzieży


Terapia zajęciowa jako metoda usprawniania rozwoju dzieci i młodzieży


Trening relaksacyjny. Możliwości zastosowania technik w pracy pedagogiczno-terapeutycznej


Drama wzbogacona elementami tańca
Grupa zamknięta.

Trening umiejętności społecznych


Wspieranie rozwoju dziecka z autyzmem. Szkolenie dla logopedów i pedagogów.