Jako trener prowadzę następujące warsztaty:

Szkolenia dla nauczycieli


Arteterapia w edukacji. kurs podstawowy


Arteterapia w afazji i autyzmie


Trening umiejętności społecznych


Terapia dzieci i młodzieży – kurs doskonalący


Rozwijanie kompetencji społeczno - emocjonalnych


Alternatywne metody pracy z ciałem i umysłem z wykorzystaniem elementów choreoterapii


Terapia przez ruch dzieci i młodzieży


Terapia zajęciowa jako metoda usprawniania rozwoju dzieci i młodzieży


Trening relaksacyjny. Możliwości zastosowania technik w pracy pedagogiczno-terapeutycznej


Drama wzbogacona elementami tańca
Grupa zamknięta.

Trening umiejętności społecznych


Wspieranie rozwoju dziecka z autyzmem. Szkolenie dla logopedów i pedagogów.