1. Trening umiejętności społecznych

Beneficjenci:
dzieci, młodzież, osoby dorosłe

Miejsce prowadzenia zajęć:
placówki opiekuńczo- wychowawcze w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Miejsce prowadzenia szkoleń:
Instytut Doskonalenia Zawodowego „Wiedza” w Katowicach
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
Edukacja Terapia Doradztwo Tomasz Kuta
(w szkołach i placówkach zamawiającego usługę)

2. Trening zastępowania agresji

Beneficjenci:
dorośli zagrożeni wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Gliwicki pakON II”

Miejsce prowadzenia zajęć:
Gliwice

3. Terapia przez ruch

Beneficjenci:
dorośli zagrożeni wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Gliwicki pakON II”

Miejsce prowadzenia zajęć:
Gliwice

4. Superwizja w edukacji

Beneficjenci:
nauczyciele

Miejsce prowadzenia zajęć:
Katowice

5. Trening kompetencji terapeutycznych dla nauczycieli

Beneficjenci:
nauczyciele

Miejsce prowadzenia zajęć:
Zabrze, Sosnowiec, Piekary Śląskie

6. Trening relaksacyjny

Beneficjenci:
osoby dorosłe

Miejsce prowadzenia zajęć:
Katowice
(grupa zamknięta, zapisy do nowej grupy- jesień 2020)