Od 2010 roku prowadzę treningi umiejętności społecznych dla różnych grup odbiorców- osób z niepełnosprawnością intelektualną w Warsztacie Terapii Zajęciowej, klientów centrum medyczno- psychologicznego, uczniów szkół podstawowych, a także dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo- wychowawczych w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Zrealizowałem ponad 150 godzin szkolenia własnego z treningu umiejętności społecznych, a od 2015 roku przeszkoliłem w tym zakresie ponad 2000 pedagogów, psychologów i terapeutów w całym kraju.

Szkolenie trenerskie:
Trener treningu umiejętności społecznych

Celem zajęć jest poznanie treningu jako narzędzia pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi przejawiającymi dysfunkcje w relacjach społecznych. Szczególnie polecany dla pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, zespołem Aspergera, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uczniami wycofanymi, nieśmiałymi oraz agresywnymi. Ponadto, zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
– diagnozy umiejętności społecznych
– doboru uczestników do grupy
– prowadzenia i monitorowania treningu

PROGRAM
1. Diagnoza umiejętności społecznych i ról grupowych.
2. Model kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina.
3. Modele i zasady komunikacji.
4. Planowanie i organizowanie TUS. Zasady doboru grupy.
5. Praca z kontraktem.
6. Kształtowanie motywacji. Dobór systemów motywacji.
7. Praca z emocjami. Sposoby regulacji emocji.
8. Praca z konfliktem.
9. Generalizacja i transfer umiejętności.
10. Prowadzenie TUS zgodnie z systemem motywacji uczestników.
11. Podejście poznawczo- behawioralne w TUS.
12. Narzędzia stosowane w treningu:
a. dyrektywne,
b. niedyrektywne.
13. Trening wnioskowania społecznego.
14. Modelowanie umiejętności.
15. Kompetencje trenera

Dzięki udziałowi w szkoleniu, Uczestnik będzie:
– prowadził zajęcia grupowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
– wykorzystywał trening umiejętności społecznych w pracy z uczniami z zespołem Aspergera
– znał zasady doboru grupy
– potrafił reagować na sytuacje trudne w trakcie zajęć
– umiał wykorzystywać techniki socjoterapeutyczne i arteterapeutyczne w trakcie sesji

Ilość godzin: 20

Cena: ustalana indywidualnie z zamawiającym