W gabinecie psychologicznym przyjmowane są osoby od 18 roku życia w ramach poradnictwa i terapii psychologicznej.
Pomoc oferowana jest osobom doświadczającym problemów życiowych, w kryzysach rozwojowych, a także z problemami przystosowawczymi.
Istotnym jest dla mnie wsparcie w sytuacjach trudnych czy przełomowych w życiu klienta.
Swoje działania koncentruję wokół identyfikacji istoty doświadczanego przez klienta problemu, czynników uruchamiających i podtrzymujących, a także strategiach radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego.

Działania obejmują:
• rozwijanie możliwości i mocnych stron
• wspomaganie rozwoju, a także efektywności działania
• wsparcie w trudnościach związanych z życiem zawodowym oraz osobistym
• poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania trudności
• wsparcie w sytuacjach straty czy przeżywanej choroby
• strategie radzenia sobie z własnymi emocjami

Miejsce:
Dąbrowa Górnicza

Cennik
Poradnictwo psychologiczne 150 zł (50 minut)
Terapia psychologiczna 150 zł (50 minut)