Arteterapia może być ujmowana jako metoda leczenia, rozwoju lub metoda badawcza oddziaływań o charakterze artystycznym. Punktem wyjścia jest zatem teza, iż sztuka ma właściwości prozdrowotne. Definicje skoncentrowane wokół tego modelu, kładą środek ciężkości na postrzeganie arteterapii jako formy oddziaływania psychoterapeutycznego, wspomagająca terapię farmakologiczną zaburzeń psychicznych na wszystkich etapach ich rozwoju. Psychoterapeutyczny charakter arteterapii odnajdujemy współcześnie w publikacjach anglojęzycznych. Case i Dalley arteterapię utożsamiają z artepsychoterapią, podkreślając znaczenie wykorzystania sztuki do identyfikacji emocji, wyrażania i przepracowywania trudności natury psychicznej, a także oporów osoby poddanej terapii. Kontekst psychoterapeutyczny, odróżnia arteterapię od zajęć rękodzielniczych, plastycznych czy terapii zajęciowej. Istotnym jest również jednoczesne występowanie dwóch procesów: tworzenia, a także dążenia do zmiany terapeutycznej. Amerykańskie Stowarzyszenie Arteterapeutów (AATA) charakteryzuje arteterapię jako terapeutyczne wykorzystanie sztuki w relacji, jaka zachodzi między terapeutą a klientem przez ludzi, którzy doświadczyli choroby, traumy lub zmiany w życiu, a także przez ludzi, którzy dążą do osobistego rozwoju.

Gabinet arteterapii
w gabinecie przyjmowani są dorośli (powyżej 18 r. ż.) doświadczający dyskomfortu psychicznego związanego z trudnościami w realizacji zadań. Sesje arteterapii oferowane są osobom doświadczającym dystresu psychicznego, w życiowych kryzysach, w okresach przełomów rozwojowych i osobistych wyzwań (arteterapia w podejściu klinicznym), a także osoby pragnące odkrywać swoje zasoby i mocne strony (arteterapia rozwojowa).

Sesje arteterapeutyczne pozwalają na:

• stymulację zachowań akceptowanych, rozładowanie napięcia emocjonalnego, identyfikację i wyrażanie emocji;
• podniesienia poziomu samoświadomości i poczucia własnej wartości;
• pogłębienia komunikacji niewerbalnej;
• rozwój osobisty;
• rozwoju kreatywności, aktywności własnej;
• wzrostu poczucia pewności w relacjach z innymi, budowania zaufania do siebie i innych.

Miejsce:
Dąbrowa Górnicza

Cennik
Arteterapia w podejściu rozwojowym 100 zł (50 minut)
Arteterapia w podejściu klinicznym 150 zł (50 minut)