Arteterapia zajmuje szczególne miejsce w mojej pracy terapeutycznej. Ukończyłem studia podyplomowe, a także liczne szkolenia i kursy w zakresie podejścia terapeutycznego wykorzystującego sztukę. Jestem certyfikowanym arteterapeutą.
Kieruje sekcją arteterapii w praktyce klinicznej Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros.
Od 14 lat prowadzę zajęcia z teatroterapii, choreoterapii i terapii przez ruch dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Jestem autorem warsztatów arteterapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wykluczonych społecznie, a także zagrożonych wykluczeniem. W 2016 roku, w ramach obchodów “Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury”, prowadziłem zajęcia dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów.

Gabinet arteterapii
ukierunkowany jest na pracę z osobami dorosłymi (powyżej 18 r. ż.) doświadczającymi dyskomfortu psychicznego związanego z trudnościami w realizacji zadań. Sesje arteterapii oferowane są osobom doświadczającym dystresu psychicznego, w życiowych kryzysach, a także w okresach przełomów rozwojowych i osobistych wyzwań.

Sesje arteterapeutyczne pozwalają na:

• stymulację zachowań akceptowanych, rozładowanie napięcia emocjonalnego, identyfikację i wyrażanie emocji
• podniesienia poziomu samoświadomości i poczucia własnej wartości;
• pogłębienia komunikacji niewerbalnej;
• rozwój osobisty
• rozwoju kreatywności, aktywności własnej;
• wzrostu poczucia pewności w relacjach z innymi, budowania zaufania do siebie i innych

Miejsce:
Dąbrowa Górnicza

Cennik
Arteterapia w podejściu rozwojowym 100 zł (50 minut)
Arteterapia w podejściu klinicznym 150 zł (50 minut)